Od 1.11. 2011 je zprovozněna pro naše občany i návštěvníky města Žatec nová služba SMS parkovné, která jim umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování. Zde se můžete seznámit s touto službou a dozvíte se, jak na to …

Již nemusíte hledat drobné mince, nemusíte rozměňovat a prodloužit parkovné můžete nyní z kavárny nebo v průběhu Vašeho obchodního jednání bez toho, že byste se museli vrátit k parkovacímu automatu. Jediným předpokladem pro použití této služby je mobilní telefon, který má povolenou službu Premium SMS (tuto službu lze zdarma aktivovat na zákaznické lince Vašeho mobilního operátora – Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Vyberte si Váš způsob úhrady

Jak zaplatit pomocí SMS?

Parkovné zaplatíte odesláním SMS ve tvaru:

ZUmezera PARKOVIŠTĚmezera RZmezera DOBASTANI

kde PARKOVIŠTĚ je: - A pro parkoviště Kruhové náměstí a náměstí Svobody,
- B pro ulici Volňských Čechů a
- C pro ulici Obránců míru

Příklad SMS:

Po odeslání SMS na číslo 90230 obdržíte zpět potvrzující SMS – elektronický parkovací lístek, že Vaše parkovné bylo uhrazeno a dokdy platí. Pro prodloužení doby parkování pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách, o kterou chcete stání prodloužit. Stávající parkovací lístek musí být platný, pak dojde k jeho prodloužení. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.

Napsal jsem špatně RZ do objednací SMS. Co dělat?

Pro opravu chybně zadané RZ pošlete SMS ve tvaru

ZUmezeraIDPARKOVACIHOLISTKUmezeraNOVARZ

Příklad SMS:

ZU 459 1H29988

na číslo 910 309 052. ID parkovacího lístku naleznete v SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Tuto změnu lze provést do 5 min. od odeslání objednací SMS.

Jak prodloužím dobu parkování pomocí SMS?

Pro prodloužení doby parkování pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách, o kterou chcete stání prodloužit znovu. Toto prodloužení lze provést kdykoliv během platnosti stávajícího parkovacího lístku nebo ještě 5 minut po vypršení platnosti stávajícího lístku. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.

Jaká je cena SMS?

Cena jakékoliv Vámi odeslané SMS je účtována jako běžná SMS podle tarifu Vašeho operátora. Na Váš mobil bude doručena potvrzující SMS s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou RZ – „parkovací lístek“.

Cena potvrzující SMS („parkovacího lístku“) včetně DPH odpovídá objednané ceně parkovného včetně poplatku za mobilní platbu (5 Kč).

Jaký je ceník SMS parkovného?

Ceník SMS parkovného je shodný s ceníkem, který je umístěn na parkovacím automatu. Při každé platbě parkovného s využitím mobilu Vám bude k ceně parkovného připočten jednorázový poplatek 5 Kč včetně DPH za zprostředkování mobilní platby.

Jaká je provozní doba placených parkovišť v Žatci?

Provozní doba placených parkovištích se liší dle zón a je vždy uvedena na parkovacím automatu. Přehled placených zón – informační cedule v pdf formátu:

Zóna A

Zóna B

Zóna C

Zóna D

Zóna E

Kdo zajišťuje kontrolu SMS parkovného?

Kontrolu SMS parkovného zajišťuje Městská policie Žatec pomocí on-line zařízení.

Potřebuji doklad o zaplacení?

Doklad o zaplacení SMS parkovného je k dispozici na webové stránce města v sekci SMS parkovné nebo přímo na této stránce výběrem položky Doklady o zaplacení. Vstup do aplikace je přes číslo mobilního telefonu, pro které doklad požadujete. Ovládání je popsáno přímo v aplikaci.

Zjednodušený daňový doklad na příplatek za zprostředkování mobilních plateb můžete získat na webu společnosti MATERNA Communications, a.s. v sekci Daňové doklady.

Co dělat, když to nefunguje?

V tomto případě je nutné zkontrolovat zda:

  • zda máte aktivovanou službu Premium SMS. To lze zjistit na zákaznické lince Vašeho operátora a případně službu aktivovat. Aktivace je zdarma.
  • zda máte správný tvar SMS zprávy. Ověřte dle návodu na parkomatu.
  • zda odesíláte SMS na správné telefonní číslo (90230) anebo u prozvonění zda máte zadané platné telefonní číslo dle návodu.
  • zda máte v dané chvíli signál. Služba funguje jen na SIM kartách českých mobilních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon)

Přechod k jinému operátorovi

Pokud zákazník v poslední době změnil operátora, nemusí být zcela automaticky aktivována služba Premium SMS a musí si tuto skutečnost ověřit na zákaznické lince svého operátora.

Chci si zaregistrovat RZ a parkovné uhradit prozvoněním. Jak na to?

Chcete-li si maximálně zjednodušit platbu parkovného, zaregistrujte si svou RZ ke svému mobilnímu telefonu. Pošlete SMS ve tvaru:

ZREGmezeraRZ

Příklad SMS:

Zpět obdržíte SMS zdarma s žádostí o potvrzení správnosti registrace. Stačí poslat SMS s textem: ANO ZREG na číslo 90230. Zároveň tímto také souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (telefonní číslo, RZ) v systému SMS parkovného. K 1 mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 1 RZ.

Cena odeslané registrační SMS je účtována jako běžná SMS podle tarifu u Vašeho mobilního operátora. Tím je registrace ukončena – systém Vás zná a k Vašemu telefonnímu číslu má přiřazenu zadanou RZ. Nyní můžete používat prozvonění pro úhradu SMS parkovného.

Napsal jsem chybně registrační SMS?

Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 309 051. SMS musí být odeslána ve tvaru:

ZUmezeraRZmezeraNOVARZ

Příklad SMS:

ZU RZ 1H29988

Jak zaplatím parkovné prozvoněním?

Základním předpokladem je registrace Vaší RZ a čísla Vašeho mobilního telefonu do systému SMS parkovného. K 1 mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 1 RZ. Po úspěšné registraci můžete uhradit parkovné pouhým prozvoněním na speciální telefonní čísla dle návodu na parkovacím automatu. Telefonní číslo se mění v závislosti na čísle parkomatu a na době parkování.

Telefonní číslo pro prozvonění začíná vždy 910 309 0xy, kde předposlední číslice značí parkoviště (1 pro parkoviště A, 2 pro parkoviště B a 3 pro parkoviště C) a poslední číslice je kód doby stání v hodinách (0 = půl hodiny). Pro lepší pochopení je i na informačních cedulích tabulka s příklady.

Prozvonění není zpoplatněno a bude automaticky ukončeno ze strany systému. Zpět obdržíte potvrzující SMS – elektronický „parkovací lístek“, že Vaše parkovné bylo uhrazeno a dokdy platí. Cena SMS, která Vám přijde na mobil jako „parkovací lístek“ se rovná ceně parkovného + 5 Kč za zprostředkování mobilní platby. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.

Jak prodloužím dobu parkování prozvoněním?

Pro prodloužení doby parkování prozvoňte znovu telefonní číslo s vybranou dobou stání. Stávající parkovací lístek musí být ale platný, pak dojde k jeho prodloužení. Pokud jeho platnost vypršela, prozvoněním si zakoupíte parkovací lístek nový. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.

Jsem zaregistrován, ale chci si u této registrace změnit RZ. Co dělat?

Pro změnu RZ pošlete SMS na telefonní číslo 910 309 051. SMS musí být odeslána ve tvaru

ZUmezeraRZmezeraNOVARZ

Příklad SMS:

ZU RZ 1H29988

Při registraci jsem napsal chybně RZ do registrační SMS? Lze to opravit?

Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ, můžete provést opravu pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 309 051. SMS musí být odeslána ve tvaru:

ZUmezeraRZmezeraNOVARZ

Příklad SMS:

ZU RZ 1H29988

Jak zruším registraci mé RZ(SPZ) v systému SMS parkovného?

Pro zrušení Vaší registrace v systému SMS parkovného (deaktivace služby) pošlete SMS ve tvaru:

STOPmezeraZREG

na 90230. Deaktivace služby Vám bude potvrzena zpětnou SMS.

Kde mohu reklamovat nefunkční službu SMS parkovného – poslal jsem SMS (prozvonil příslušné číslo) – parkovací lístek jsem neobdržel?

Reklamace a stížnosti zákazníků lze podat telefonicky na tel. 234 493 131. Bude s Vámi vyplněn reklamační protokol. Aby bylo možné ověřit, že jste majitelem mobilního telefonu, na který resp. na jeho přípojné číslo se bude vztahovat reklamace, mějte tento přístroj u sebe.

Provozovatel SMS parkovného (MATERNA Communications a.s.) Vaši reklamaci ve spolupráci s mobilními operátory prověří a v případě, že bude uznána za oprávněnou, Vám budou vráceny vynaložené finanční prostředky.

Cizinci mohou službu využívat pouze v případě, že mají ve svém mobilním přístroji SIM kartu jednoho z českých operátorů a povoleny Premium SMS služby. Na zahraničních SIM kartách služba není funkční.

Kdo je provozovatelem systému SMS parkovného?

Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications a.s., zákaznická podpora, reklamace: helpdesk@maternacz.com, tel. 234 493 131 (9.00-17.00 hod.), www.maternacz.com.

Obecná pravidla k Premium SMS službám: www.platmobilem.cz